Polityka prywatności

PUB EDEKA-New
Velleminfroy Film Pub EN
OdtwórzPlay
cure-eau-minerale-velleminfroy
design-bouteilles-eau-velleminfroy
green-paradise-restaurant
nature-velleminfroy
velleminfroy-water-well-being
velleminfroy-mineral-water-benefits
access-contact-velleminfroy-spring
targets-mineral-water-velleminfroy
previous arrow
next arrow

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych Użytkowników. Zachowujemy dane osobowe Użytkowników w poufności i postępujemy z nimi w sposób zgodny z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.Dane osobowe to dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane gromadzimy oraz jak je wykorzystujemy. Zawiera ona także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

1. Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

VDC Europe / IMC Group BV
NL 5056XT Tilburg/BE
Telefon: +31 621 398808
E-mail: contact@nullvelleminfroy.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych możliwe jest tylko za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Przetwarzanie danych do chwili wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać przekazania sobie lub osobie trzeciej danych, które w sposób automatyczny przetwarzamy na podstawie zgody Użytkownika lub w celu wykonania umowy, w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie. Jeżeli Użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to wyłącznie w przypadku technicznej wykonalności.

Prawo do informacji, zablokowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów Użytkownicy mają w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanym powyżej.

Sprzeciw wobec otrzymywania korespondencji reklamowej

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku podania stopki redakcyjnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.

2. Inspektor ochrony danych

Ustawowo wymagany inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy w naszej firmie inspektora ochrony danych osobowych.

Telefon: +31 621 398808
E-mail: alexandre@nullvelleminfroy.de

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasza strona internetowa może wykorzystywać tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest jeszcze bardziej efektywna i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku braku akceptacji zapisywania plików cookies niniejsza strona internetowa może działać w ograniczonym zakresie.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych pożądanych przez Użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka czy zamówień), są przechowywane na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie Użytkownika w internecie), będą one omówione oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Podmiot udostępniający strony internetowe automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL strony referencyjnej (Referrer)
  • nazwa komputera uzyskującego dostęp
  • czas zegarowy zapytania
  • adres IP

Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.